Giấy lamilate

lua LỤA AMK( Đài Loan)

Giá: 730.000 VND

can nguoi giấy ép lụa khổ 1,2m

Giá: 650.000 VND